Villkor & info

Betalningssätt 

Hos lattemama kan du betala med en överföring till bankgiro eller direkt med appen Swish.
Bekräftade varor som valts att betala med förskottsbetalning reserveras i 3 dagar. Om betalningen ej registrerats efter det går köpet tillbaka.
Undantag kan göras om kunden meddelar att betalningen kan bli försenad och hur länge.

Personuppgiftspolicy

De uppgifter du förser oss med i samband med en order ligger lagrat på sådant sätt i vårt ekonomisystem att de ej kan komma utomstående till del. Vi lämnar ej vidare uppgifter du förser oss med i någon form annat än där det krävs för att effektuera din order (t ex för avisering av frakt via fraktbolaget), alternativt där detta har direkt relevans till de varor du köpt. Detta innebär att vi inte säljer, hyr ut, eller på något annat sätt nyttjar uppgifterna till någonting annat än för det syfte som de ursprungligen lämnats.

Köpvillkor, e-handel

Tillämplighet
För privatkonsumenter gäller Konsumentköplagen samt Distansavtalslagen, och för företag – Köplagen. Köplagen är, till skillnad från Konsumentköplagen, dispositiv vilket innebär att företag kan avtala annat än vad lagen föreskriver.

Beställning
Är beställaren under 18 år skall målsmans tillstånd inhämtas av beställaren innan köpet genomföres. Beställning som göres i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att verksamheten lider ekonomisk eller annan skada polisanmäles.

Efter lagd beställning skickas det normalt sett inom några timmar ut ett automatgenererat e-mail: Kopia på orderunderlag. Detta e-mail är ej en orderbekräftelse eller en accept. Vi ber dig kontrollera beställningen och dina adressuppgifter. Vi reserverar oss för eventuell slutförsäljning.

Priser
Alla priser är angivna i svenska kronor exklusive frakt. Priserna på hemsidan visas inkl moms. För privatpersoner sker försäljning mot kontant betalning. Med kontant betalning avses direktbetalning (dvs betalning i förskott via bank eller med Swish). Vi förbehåller oss för eventuella felaktigheter.

Leveranstider
I fall köpare anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av order är det på köparens ansvar att nämnda order avbeställes i enlighet med dessa Köpvillkor innan effektuering av order sker. Delleverans av order kan ske på kunds begäran och medför ytterligare fraktkostnader för kund.

Förändring av order
Kund äger givetvis fram till den punkt order effektuerats rätt att, utan kostnad för denne annat än prisskillnad på vara och eventuell frakt, förändra sin order. Vid ändring av vara på order gäller det pris som är aktuellt vid tillfället för förändringen.

Avbeställning/Annullering
Avbeställning av order är möjlig utan kostnad för kund fram till den tidpunkt ordern effektuerats. Vi äger motsvarande rätt att annullera en beställning.

Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt Distansavtalslagen. Enligt nämnda lag gäller också att varan skall kunna återlämnas i väsentligen oförändrat skick.

Metervaror som skurits till på kunds beställning kan ej returneras.

Transportskadat gods
Om en vara från oss skadas i transporten får kund naturligtvis en ny vara snarast möjligt. Om en försändelse skadats i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold bör detta omedelbart anmälas till speditören (vanligtvis Postnord) eller till oss. Detta för att vi snarast möjligt skall kunna göra en omleverans eller på annat sätt avhjälpa felet.

Reklamationer
Kund ombesörjer leverans till oss och vid giltigt returärende står vi för frakten tillbaka till kund. I det fall kund är privatkonsument gäller enligt Konsumentköplagen att kund har rätt att få alla eventuella fraktutlägg betalda vid giltigt returärende. Vi förbehåller oss rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i fall identisk vara ej finnes tillgänglig vid tillfället för åtgärd av returnerad vara.

Information
Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer, och vi kan ej heller garantera att bild återger varans exakta utseende samt beskaffenhet.

Tvist
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *